แจ้งชำระเงิน/ชำระเงิน
สแกนชำระเงิน
หรือโอนผ่านบัญชี เลขบัญชี 616-0-27571-2
ชื่อบัญชี : บริษัท ไอ เวิลด์ จำกัด
ธนาคาร กรุงไทย