64016 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น (Power Point Level1)

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร 64016 การสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น (Power Point Level1)
สาระย่อย  เทคนิคการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิก สำหรับสร้างสื่อมืออาชีพ ฝีกสร้างสื่อการสอนด้วยรูปแบบ(Template) การเสริมภาพเคลื่อนไหว การประยุกต์สื่ออินโฟกราฟฟิกกับการบันทึกมินิวิดีโอ MIX การจัดการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม


วิทยากร  สถาบันไอเวิลด์


จำนวน  การสอนออนไลน์สดผ่านZoom 90นาที

ราคาปกติ 598
เหลือ399